Konkurs “Biała Dama”

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie zapraszają do udziału w konkursie na barokowe ciastko Biała Dama.
Konkurs jest elementem sesji poświęconej Janowi Jakubowi Zamoyskiemu w 225. rocznicę śmierci (szczegóły wkrótce).

Regulamin Gminnego Konkursu na barkowe ciastko
Biała Dama

Konkurs jest elementem sesji poświęconej Janowi Jakubowi Zamoyskiemu w 225. rocznicę śmierci.
1. Organizator:
Organizatorami Konkursu są: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łabunie: osób fizycznych, KGW, organizacji pozarządowych, gospodarstw domowych (rodziny), podmiotów gospodarczych

3. Cele konkursu:
a) umożliwienie prezentacji wytworów pracy własnej i grupowej.
b) zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnej tradycji.
c) promocja lokalnych zasobów i walorów.

4. Zadanie konkursowe:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie ciasta nawiązującego w dowolny sposób do tematu przewodniego Biała Dama. Ciasto należy dostarczyć 17 lutego w godz. 830-900 do sali Domu Rekolekcyjnego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łabuniach (prawa oficyna).

5. Zasady oceny prac konkursowych:
– oryginalność: 0 do 5 punktów
– walory smakowe: 0 do 5 punktów
– estetyka przygotowania ciasta oraz sposób dekoracji ciasta: 0 do 5 punktów
O zwycięstwie zadecyduje łączna ilość zdobytych punktów.

Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Łabunie, przewidziano nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i degustacja ciast nastąpi 17 lutego około godziny 1330.

Formularz zgłoszeniowy – zgłoszenia do 13 lutego 2015 r.