Konkurs na inicjatywy oddolne

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides ogłasza trzecią rundę konkursu na inicjatywy oddolne promujące partnerstwo pomiędzy jednostkami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach projektu Wspólnie na  Zamojszczyźnie.

Trzecia runda konkursu dotyczy inicjatyw, które będą realizowane w okresie od 1 do 31 marca 2015 r.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które są uczestnikami projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie tzn. z terenu gmin: Łabunie, Krasnobród, Komarów-Osada, Zamość, Sitno, Skierbieszów i Szczebrzeszyn oraz powiatu zamojskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Celem realizacji inicjatyw jest stworzenie realnych możliwości uczenia się współpracy międzysektorowej. Inicjatywy będą mogły dotyczyć organizacji wydarzeń o charakterze integrującym i edukującym o zasięgu gminnym i powiatowym. Wydarzenia związane z kulturą, edukacją, szkolnictwem, rozwojem lokalnych wspólnot, upowszechnianiem kultury fizycznej i  sportu, ekologii, bezpieczeństwa publicznego i inne ukierunkowane na współpracę.

Maksymalna kwota wsparcia pojedynczej inicjatywy wynosi 10.000 zł.

Dokumenty aplikacyjne (formularz zgłoszeniowy inicjatywy i szczegółowy kosztorys inicjatywy) należy składać osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 16 lutego 2015  r. do godz. 1500 na adres:

Biuro projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie
Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

Prosimy o umieszczenie na kopercie z dopisku:
Konkurs na dofinansowanie inicjatyw w ramach projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin wyboru inicjatyw oddolnych promujących partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie.
Formularz zgłoszeniowy inicjatywy promującej partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego
 Szczegółowy kosztorys realizacji inicjatywy
 Karta oceny formularza zgłoszeniowego inicjatywy promującej partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie.
 Wzór umowy na realizację inicjatywy oddolnej promującej partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostką samorządu terytorialnego