czwartek, 23 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

Był taki czas…

Wierszem „Był taki czas…” organizatorzy powitali wszystkich przybyłych gości: Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Elżbietę Kuźmę, Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Teresę Zwolan, s. Małgorzatę Rydzewską z siostrami FMM, ks. prof. Czesława Galka, kierownika biblioteki Bogdana Szykułę i mieszkańców ze szczególnym ukłonem wobec tych, którzy zechcieli zaszczycić spotkanie swoją obecnością:

ocalonych z transportu Dzieci Zamojszczyzny w osobach – Bamburska Halina, Dębkowska Janina, Drong Emilia, Jastrzębski Bolesław, Karchut Jan, Kostrubiec Roman, Koza Tadeusz, Lewicka Marianna, Łaba Marianna, Mulawa Stanisława, Niemczuk Stanisław, Niemczuk Wacław, Pilip Lucyna, Radzikiewicz Anna, Radzykiewicz Genowefa, Skraban Krystyna, Sokołowska Krystyna, Zastąpiło Zofia, Trusek Teresa Maria, Kudyk Lucyna, Niemczuk Janina.
 
Celem tego spotkania była prezentacja niezwykłej wystawy dr Beaty Kozaczyńskiej, wysłuchanie wykładu ks. prof. Czesława Galka, ale przede wszystkim próba uzupełnienia luki w istniejących opracowaniach historycznych. Dotychczas organizatorom udało się dotrzeć do kilku osób i spisać ich wspomnienia publikowane na łamach Informatora Gminy Łabunie IGŁA, ale docelowym zamierzeniem jest dotarcie do jak największej liczby świadków tych traumatycznych wydarzeń by utrwalić w postaci publikacji każde słowo, zdanie, żeby pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny nie umknęła, bo z różnych powodów wątek wysiedleń Gminy Łabunie jest nieobecny.
 
W trakcie wydarzenia Wójt wręczył Romanowi Kostrubcowi i Wacławowi Niemczukowi – członkom Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło w Łabuniach podziękowania za szczególne zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o Dzieciach Zamojszczyzny.
 
Piosenkę „Kruk” o bezlitosnych oprawcach czasu II wojny św. zaśpiewała Janina Niemczuk z Łabuń. Minutą ciszy uczczono pamięć Tych, którzy do domów swoich nie wrócili… W ramach podziękowań za przybycie Wójt Gminy Łabunie wręczył gościom słodki upominek.
 
Po spotkaniu pozostały ciche rozmowy o tamtych dniach, kiedy nagle śmiech dzieci zamienił się w ich nieustający płacz… i wpisy do wędrującej razem z wystawą Kroniki.
 

Organizatorzy: Referat Promocji i Rozwoju Gminy i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie dziękują za okazaną pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do miłej atmosfery podczas spotkania.